Upis i cijena

Upisi

Upisati se u Šumsku vilu  moguće je tokom cijele godine u slučaju slobodnog mjesta. Obzirom da naša šumska družina prima samo 12 djece, slobodno mjesto je izuzetno rijetko te je moguće da upisujemo djecu po par godina unaprijed. Ukoliko ste zainteresirani za upis, svakako nam se javite na mail waldorfskivrticsumskavila@gmail.com kako bi provjerili mogućnost upisa s voditeljicom vrtića.

 

Školarina programa u Šumskoj vili

 Cijena pedagoške godine iznosi  44.000,00 kuna.

Cijena se odnosi na program od 8.00 do 17.00 sati (petkom do 16.00 sati) od ponedjeljka do petka.

U cijenu programa su uključene dodatne  aktivnosti: Euritmija (1x tjedno po 45 minuta), engleski jezik (2x tjedno po 60 minuta) i yoga (1x tjedno po 45 minuta), te  prehrana (doručak, ručak i užina).

Upisnina se plaća jednokratno u iznosu od 1.500 kuna pri prvom upisu u Šumsku vilu (nije uračunata u cijenu školarine).

 

FINANCIJSKA POTPORA

Moguće je ostvariti financijsku potporu Grada Zagreba sukladno odredbama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba. Za ostvarivanje financijske potpore potrebno je zadovoljiti uvijete koje propisuje Grad Zagreb. Po slijedećoj tablici se plaća usluga ovisno o kategoriji  ostvarenog sufinanciranja:

Cijena mjesečnog programa Subvencija Grada

Zagreba

Roditelj plaća
3.700 kuna 1.300 kuna 2.400 kuna
3.700 kuna 1.450 kuna 2.250 kuna
3.700 kuna 1.600 kuna 2.100 kuna
3.700 kuna 1.750 kuna 1.950 kuna

 

MOGUĆNOSTI PLAĆANJA
Troškove programa moguće je platiti:

  1. Jednokratno (ostvaruje se popust od 5÷ za jednokratno plaćanje koje se vrši najkasnije do 20.09. za tekuću pedagošku godinu)
  2. Kvartalno (Plaćanje se vrši u rujnu, prosincu, ožujku i lipnju)
  3. 10 ili 12 jednakih rata

prema ispostavljenom računu, a  najkasnije do 5. u mjesecu na transakcijski račun Šumske vile.

Autumn table