Upis i cijena

Upisi

Upisati se u Šumsku vilu  moguće je tokom cijele godine ukoliko imamo slobodno mjesto. Ukoliko ste zainteresirani za upis, svakako nam se javite na mail waldorfskivrticsumskavila@gmail.com kako bi provjerili mogućnost upisa s voditeljicom vrtića.

 

Školarina programa u Šumskoj vili

 Cijena pedagoške godine iznosi  7.600,00 Eura (plativo na 10 rata od rujna do lipnja ili kvartalno).

Cijena se odnosi na program od 8.00 do 16.30 sati  od ponedjeljka do petka (petkom vrtić radi do 16.00 h).

U cijenu programa su uključene dodatne  aktivnosti: Euritmija (1x tjedno po 45 minuta) i engleski jezik (2x tjedno po 60 minuta), te  prehrana (doručak, ručak i užina).

Upisnina se plaća jednokratno u iznosu od 250 Eura pri prvom upisu u Šumsku vilu (nije uračunata u cijenu školarine).

 

 

FINANCIJSKA POTPORA

Moguće je ostvariti financijsku potporu Grada Zagreba sukladno odredbama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba. Za ostvarivanje financijske potpore potrebno je zadovoljiti uvijete koje propisuje Grad Zagreb. Po slijedećem modelu plaća se usluga programa mjesečno (na 10 rata godišnje) ovisno o kategoriji  ostvarenog sufinanciranja:

  1. kategorija 192,54 Eura- trošak koji pokriv roditelj mjesečno: 567.46 Eura
  2. kategorija 212,45 Eura – trošak koji pokriv roditelj mjesečno: 547.55 Eura
  3. kategorija 232,36 Eura – trošak koji pokriv roditelj mjesečno: 527.36 Eura
  4. kategorija 252,26 Eura – trošak koji pokriv roditelj mjesečno: 507.74 Eura

PLAĆANJE ŠKOLARINE

Troškove programa potrebno je platiti na 10 jednakih rata prema  ispostavljenom računu, a  najkasnije do 5. u mjesecu na transakcijski račun Šumske vile od rujna do lipnja.

Autumn table