Upis i cijena

Upisi

Upisati se u Šumsku vilu  moguće je tokom cijele godine ukoliko imamo slobodno mjesto. Ukoliko ste zainteresirani za upis, svakako nam se javite na mail waldorfskivrticsumskavila@gmail.com kako bi provjerili mogućnost upisa s voditeljicom vrtića.

 

Školarina programa u Šumskoj vili

Cijena se odnosi na program od 8.00 do 17.00 sati  od ponedjeljka do petka (petkom vrtić radi do 16.00 h).

U cijenu programa su uključene dodatne  aktivnosti: Euritmija (1x tjedno po 45 minuta) i engleski jezik (2x tjedno po 60 minuta), te  prehrana (doručak, ručak i užina).

Upisnina se plaća jednokratno u iznosu od 150   pri prvom upisu u Šumsku vilu (nije uračunata u cijenu školarine).

 

 

FINANCIJSKA POTPORA

Moguće je ostvariti financijsku potporu Grada Zagreba sukladno odredbama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba. Za ostvarivanje financijske potpore potrebno je zadovoljiti uvijete koje propisuje Grad Zagreb. Po slijedećem modelu plaća se usluga programa mjesečno (na 10 rata godišnje) ovisno o kategoriji  ostvarenog sufinanciranja:

  1. kategorija mjesečno: 477.46 
  2. kategorija mjesečno: 457.55 
  3. kategorija mjesečno: 437.36 
  4. kategorija mjesečno: 417.74 

 

 

PLAĆANJE ŠKOLARINE

Troškove programa potrebno je platiti na 10 jednakih rata prema  ispostavljenom računu, a  najkasnije do 5. u mjesecu na transakcijski račun Šumske vile od rujna do lipnja.

Upisnina za postojeće korisnike u novu pedagošku godinu se plaća 100 za vrijeme upisa u ožujku.

Autumn table